Accu's

RAYDO is uitgerust met testapparatuur om de conditie van accu's te controleren. Als bij controle blijkt dat de accu in een slechte conditie verkeerd kunnen we doorgaans uit voorraad uw specifieke accu direct aanbieden.

Als het technisch mogelijk is (bepaalde auto's vermelden storingen bij vervanging van de accu), de accu goed bereikbaar is en als baliemedewerkers tijd beschikbaar hebben, helpen we consumenten graag direct weer op weg en plaatsen we de accu kosteloos in het voertuig. De oude/ kapotte accu voeren wij, in eigen beheer en op milieubewuste wijze af, naar de daarvoor bestemde inzamelaars.

RAYDO levert uit voorraad FULLMEN, GLOBAL en VARTA accu's. Voor specifieke wensen zoals verhoogde capacteit en gelaccu's dienen wij accu's bij onze leverancier te bestellen. Deze zijn doorgaans binnen 24 uur te leveren.

De taak van een accu is om elektrische energie op te slaan en op de volgende momenten weer af te geven:

  • tijdens het starten
  • bij stilstand van de motor (en dus de dynamo) stroom te leveren aan verbruikers die ingeschakeld zijn (bijvoorbeeld: interieurverlichting)
  • stroom leveren aan verbruikers als de dynamo bij draaiende motor onvoldoende stroom levert.
De automotoraccu's bestaan uit zes met elkaar in serie staande cellen die samen 12 V leveren. Slechts zelden worden nog 6 volts accu's toegepast. Tegenwoordig kom je wel eens 2x 12 V tegen voor het starten en voor de rest wordt enkel de 12 Volt gebruikt. Elke cel bevat een aantal plusplaten en een aantal minplaten,met daartussen een scheidingsplaat (separator). De cel is tot ongeveer 1 cm boven de plaat gevuld met elektrolyt.

Werking

De werking van een accu berust op een scheikundige proces. Tussen de beide polen van een accucel heerst, als deze maximaal is geladen, een spanningsverschil van ongeveer 2,2 V(bronspanning), zolang deze geen stroom behoeft te leveren. Dit spanningsverschil kan enkele weken blijven bestaan. Zodra de schakelaar gesloten wordt gaat wordt gaat er een stroom lopen door het circuit, dus ook door de accu zelf. De accu heeft enige inwendige weerstand, zodat spanningsverlies optreed. Het spanningsverschil tussen beide polen bij gesloten schakelaar (klemspanning) is dan ook iets lager dan de bronspanning. Als de accu ontladen is moet men de accu weer opgeladen worden, waarbij de stroom in tegengestelde richting door de accu gestuurd wordt. Aan het eind van het laden ontstaat het zeer explosieve knalgas. De werking en de tijdsduur hangt af van de toestand van de accu en capaciteit van de accu en dit laatste hangt af van de totale oppervlakte van de platen. Om de oppervlakte te vergroten plaats men meer platen per cel en maakt men het plaatmateriaal poreus, zodat ook het binnenste deel van de platen gebruikt worden. Dit poreuze materiaal is zeer gevoelig voor afbrokkelen. Men perst het daarom in een rooster dat dient als een soort bewapening. Het rooster dient tevens als stroomgeleider en is daarom aan de bovenkant verbonden met de pool. Het beschikbare elektrische vermogen is het product van spanning (afhankelijk van het aantal in serie staande accucellen) en stroom (afhankelijk van de totale plaatoppervlakte).

Capaciteit

Om elektrische vermogen van accu te kunnen vergelijken bepaalt men de capaciteit in ampère-uur (Ah). Dit geeft een aanwijzing over de hoeveelheid poreus plaatmateriaal en de tijd die de accu stroom kan leveren bij matige belasting. Als voorbeeld neem ik een accu van 100 Ah/20h. De accu kan:
  • 1 A leveren gedurende 100 uur
  • 2 A leveren gedurende 50 uur
  • 4 A leveren gedurende 25 uur
  • 5 A leveren gedurende 20 uur (5 A is de maximale ontlaadstroom voor deze capaciteit).
Bij grotere stromen neemt de capaciteit sterk af, zodat dan de rekensom niet meer opgaat. Men kan daarom vaak maar even heel kort starten. Bovendien wordt de capaciteit sterk beïnvloed door de temperatuur, terwijl de motor onder koude omstandigheden juist meer stroom nodig heeft. Het zal duidelijk zijn dat de opgeven capaciteit in Ah niets zegt over het vermogen van de accu om een motor bij lage buitentemperatuur te kunnen ronddraaien met voldoende toeren 100 a 200 omw/min. Daarom wordt tegenwoordig ook de koudestart stroom opgegeven. De koudestart stroom wordt gemeten bij 255 Kelvin(-18C) en is de stroom die maximaal kan worden afgenomen zonder dat de spanning per cel daalt tot onder 1,4 V na 30 seconden of 1,0 V na 3 minuten.

Monteren en aansluiten

Bij het aanbrengen van een batterij in de trekker en auto moet deze stevig worden vastgezet omdat trillingen en schokken de platen ernstig kunnen beschadigen. Het poreuze materiaal kan daar door trillen uit het rooster vallen, vooral bij oude accu's is dit nog wel eens het geval. Dit materiaal valt tussen de ribben onder in de bak. Is deze ruimte vol dan maken de beide plaat groepen kortsluiting en is de accu op. Om overmatige trillen van platen in de accu te voorkomen worden deze aan de bodem van de bak verankerd. Om bij het aansluiten en afhalen van de accuklemmen kortsluiting te voorkomen moet men eerst altijd de massaklem eerst los halen en dan de plus en in om gekeerde volgorde weer aansluiten. Eerst de plus en dan de min (of massakabel).

Met dank aan meerdere internetbronnen

Over ons

Sinds 1914 vormt de bedrijfsnaam RAYDO een no-nonsense importeur/ grossier in automaterialen, accessoires, olie, additieven, gereedschappen en banden.

Contactgegevens

RAYDO Automaterialen
Kroonstraat 3
4879AV Etten-Leur
Tel.: 076-5032286
Email:

Volg ons